Những mẹo cơ bản khi sử dụng iPhone , iPad

0
1602
views

– Hướng dẫn xem Vesion iPhone. iPad, iPod (Phiên bản)

1.       Chọn Setting \General \About\Vesion
2.       Chọn Cài Đặt\Cài đặt chung\Giới thiệu\Phiên bản
– Cài tiếng Việt cho iPhone, iPad, iPod Touch
1.       Chọn Setting \ General \ International \ Language \ chọn ngôn ngữ Tiếng Việt
2.       Chọn Cài Đặt \ Cài đặt chung \ Quốc tế \ ngôn ngữ \ chọn ngôn ngữ Tiếng Việt
– Hướng dẫn tắt chức năng tiên đoán bàn phím iPhone, iPad,ipod
 tắt tiên đoán chữ khi nhập, nhắn tin, soạn văn bản…
1.       Chọn Setting \ General \ Keyboarrd \ Off ( Auto-Correction + Check Spelling)
2.        Chọn Cài Đặt \ Cài đặt chung \ bàn phím \ Off ( tự động sửa + kiểm tra chính tả)
Hoặc tắt hết 4 dòng đó.
– Hướng dẫn mở phím Home ảo cho iPhone, iPad, iPod Touch
Hướng dẫn bật phím trợ năng (chấm tròn sáng màu trắng trên màn hình thay phím home, Chỉ cài được trên phiên bản 5.x trở lên)
1.       Chọn Setting \General \Accessibility\Asistive Touch\ On
2.       Chọn Cài Đặt\Cài đặt chung\trợ năng\ Asistive Touch\ On
Nếu trường hợp đã On mà trên màn hình không hiện phím Home ảo thì các bạn tắt đi mở lại Asistive Touch là được.
Nếu muốn tắt thì chọn
1.       Chọn Setting \General \Accessibility\Asistive Touch\ OFF
2.       Chọn Cài Đặt\Cài đặt chung\trợ năng\ Asistive Touch\ OFF

Hướng dẫn chép danh bạ từ sim vào máy

1.       Chọn Setting \ General\Mail,Contact, Calendars \ Import Contacts

2.       Chọn Cài Đặt \ Cài đặt chung \ Mail,danh bạ,lịch\ Nhập danh bạ

Tắt hiển thị nội dung tin nhắn trên trên màn hình khóa iPhone

 1  Chọn Setting \Notifications\Messages\Alert Stlye ( None)\Show Preview (off) View in lock screen (off)
 2    Chọn Cài Đặt\Thông báo\tin nhắn\kiểu cảnh báo ( không)\Hiện bản xem trước (tắt) \ Xem trên màn hình khóa (tắt)
600-6926-1389686551.jpg

Mặc dù không hiện toàn bộ nội dung tin nhắn nhưng phần xem trước được hiển thị cũng đã để lộ phần nào thông tin.

Người dùng có thể thiết lập để bảo mật hoàn toàn tin nhắn bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) > Trung tâm thông báo (Notification Center) > Tin nhắn (Messages) và tắt tính năng Hiện bản xem trước (Show Preview).

e7634070-923f-4d9d-ae69-525d9e-9422-5371

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here