Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone

0
343
views
iCloud là hệ thống lưu trữ đám mây gắn liền với nền tảng iOS trên iPhone, iPad. Ai dùng iPhone, iPad thì việc sao lưu ảnh, danh bạ, e-mail… lên iCloud sẽ rất tiện.

Về cơ bản dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple cho phép đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị iOS của một tài khoản Apple ID, bên cạnh tính năng tìm lại khi thất lạc. Qua tài khoản iCloud thì bạn có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu bao gồm ảnh, danh bạ, email, video, lịch… miễn phí. Mỗi tài khoản iCloud mặc định có 5GB dung lượng miễn phí để lưu trữ và bạn có thể mua thêm dung lượng nếu thực sự có nhu cầu.

Hướng dẫn cách sao lưu iCloud trên iPhone, iPad

Để sao lưu dữ liệu từ điện thoại lên iCloud thì đầu tiên bạn vào phần Cài đặt trên iPhone, kéo xuống dưới vào mục iCloud, đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu cần, sau đó bạn có thể tuỳ ý lựa chọn sao lưu các mục như Mail, Danh bạ, Ảnh, Lịch, Lời nhắc… bằng cách gạt nút sang phải.

Tiếp theo bạn vào mục Sao lưu, và chọn Sao lưu Bây giờ để đồng bộ dữ liệu lên iCloud ngay lập tức tất cả các dữ liệu mà đã chọn (cần có kết nối Wi-Fi). Nếu bật Sao lưu iCloud, iCloud sẽ tự động sao lưu các dữ liệu của bạn mỗi khi kết nối WiFi (dù đối với ảnh và video thì bạn cần phải kích hoạt riêng).

a0-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0017.jpg

Hãy vào phần Cài đặt trên iPhone, kéo xuống dưới vào mục iCloud, đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu cần, sau đó bạn có thể tuỳ ý lựa chọn sao lưu các mục như Mail, Danh bạ, Ảnh, Lịch, Lời nhắc… bằng cách gạt nút sang phải. Tiếp theo bạn vào mục Sao lưu (1).

a1-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0015.jpg

Trong mục Sao lưu, nếu chúng ta chọn Sao lưu Bây giờ (2) thì iPhone sẽ đồng bộ dữ liệu lên iCloud ngay lập tức tất cả các dữ liệu mà đã chọn (cần có kết nối Wi-Fi). Nếu bật Sao lưu iCloud (3), iCloud sẽ tự động sao lưu các dữ liệu của bạn mỗi khi kết nối WiFi.

a2-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0016.jpg

Nếu chúng ta chọn Sao lưu Bây giờ (2) thì iPhone sẽ đồng bộ dữ liệu lên iCloud ngay và thời gian sao lưu xong phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu.

Hướng dẫn cách sao lưu ảnh lên iCloud

Nếu muốn sao lưu ảnh và video lên iCloud, bạn bấm chọn vào Ảnh trong mục iCloud, rồi tùy chọn các chức năng sao lưu.

a3-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0018.jpg

Nếu muốn sao lưu ảnh và video lên iCloud, bạn bấm chọn vào Ảnh trong mục Cài đặt => iCloud.

a5-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0019.jpg

Bạn có thể tùy chọn bật các chức năng sao lưu ảnh, ví dụ như thư viện ảnh iCloud (1) hay kho ảnh (2).

a6-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0020.jpg

Khi bật chế độ sao lưu ảnh Kho Ảnh của Tôi (2) thì chúng ta còn có thể chọn bật Tải lên Ảnh Chụp liên tục (3) để mỗi khi chụp ảnh nào iPhone sẽ liền sao lưu lên iCloud ảnh đấy.

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng iCloud trên iPhone

Bạn có thể vào mục Cài đặt => iCloud => Dung lượng trên iPhone để kiểm tra dung lượng iCloud còn lại.

d1-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0021.jpg

Hãy vào mục Cài đặt => iCloud (1).

d2-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0018.jpg

Vào mục Dung lượng (2) để kiểm tra dung lượng iCloud.

d3-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud-img_0022.jpg

Trong mục Dung lượng sẽ hiển thị dung lượng iCloud còn khả dụng.

Hướng dẫn truy cập dữ liệu iCloud từ Windows

Bạn có 2 cách để truy cập dữ liệu iCloud từ Windows: sử dụng ứng dụng iCloud Control Panel hoặc truy cập trực tiếp vào dịch vụ iCloud thông qua trang web.

Để tải về ứng dụng iCloud Control Panel, hãy vào đây và bấm Download…

b1-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud.jpg

Để tải về ứng dụng iCloud Control Panel, hãy vào đây và bấm Download (mũi tên)…

b2-cach-sao-luu-icloud-tren-iphone-cach-sao-luu-icloud-tren-ipad-cach-sao-luu-anh-len-icloud-cach-sao-luu-anh-tren-icloud-cach-luu-anh-vao-icloud.jpg

Đây là giao diện quản lý iCloud trên máy tính Windows.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here