Dịch vụ Mua code – Unlock iphone

0
6864
views


wp booster error:
td_api_base::get_key : a component with the ID: single_template_2 Key: show_featured_image_on_all_pages is not set.
 • Những câu hỏi thường gặp:

  • Hỏi : Điện thoại unlock điện thoại tại h2shop có bị lock lại không
  • Đáp : H2shop unlock xong bảo hành suốt đời
  • Hỏi : Làm sao tôi biết được nhà mạng mình
  • Đáp : bạn phải biết rõ và chắc chắn điều đó hoặc mua gói kiểm tra GSX , vì chúng tôi đã thanh toán với nhà mạng và không được hoàn lại tiền nếu sai nhà mạng
  • Hỏi : tôi có thể unlock xong và thanh toán tiền được không
  • Đáp : quý khách phải thanh toán trước bởi vì sau khi dịch vụ unlock thành công quý khách không cần ghé lại H2shop , chúng tôi sẽ nhắn tin hướng dẫn kích hoạt tại chỗ
  • Hỏi : nếu không thành công tôi có mất tiền không
  • Đáp : tất cả dịch vụ nếu không thành công đều được hoàn lại đủ tiền và quý khách không bị mất tiền gì cả ( một vài quý khách thường nhầm lẫn giữa việc không được hoàn lại tiền kiểm tra GSX mà chỉ được hoàn lại tiền unlock nếu unlock không thành công >>>> dịch vụ kiểm tra gsx đã thành công nên mới biết được nhà mạng )

   1. Dịch vụ Mới: 

  • 111# USA T-Mobile IPHONE Unbarring / Unblocking / Cleaning Service [100% Done] – 800.000 vnđ
  • 790 # Direct Unlock All Sony & Reset Counter Mep 0 [ Account = 1 phone] – 900.000 vnđ
  • 789 # Direct Unlock All Sony & Reset Counter Mep 0 [ Account = 1 phone] Auto 24/7 – 850.000 vnđ
  • 888# Direct Unlock Nokia Lumia by Best dongle [ Account = 1 phone] – 900.000 vnđ
  • 559# T-MOBILE UNLOCK APP SERVICE 1-48h – 1.500.000 vnđ
  • 0035# TRACFONE USA IPHONE 4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+ EXPRESS – 2.500.000 vnđ
  • 561# METRO PCS UNLOCK APP SERVICE 1-48h – 800.000 vnđ
  • 111# USA T-Mobile IPHONE Unbarring / Unblocking / Cleaning Service [50% Done] – 400.000 vnđ
  • 601# US GSM DEFAULT POLICY – IPHONE 3G/3GS/4/4S/5S/5C – 900.000 vnđ
  • 800# US GSM/VZW iPhone 5/5S/5C/6/6+/6s/6s+ Beta – 2.200.000 vnđ
  • 660# SAMSUNG REACTIVATION LOCK REMOVE VIA IMEI [SAMSUNG ACCOUNT ONLY] – 400.000 vnđ
  • 999# WORLDWIDE UNLOCK SERVICE 6/6+/6s/6s+/SE Gói này dùng tốt cho tất cả các mạng kể cả lock Nhật [1 MONTH WARRANTY – bảo hành 1 tháng ] – 2.500.000

   2. iPhone Check – Clean / Blacklist Check: ( kiểm tra nhà mạng , kiểm tra máy sạch hoặc nợ cước , báo mất ):

  • 009# Check Apple
  • Next Tether Policy ID Info Lock or Unlocked – 150.000 vnđ
  • 223# IMEI Check (Model + iCloud Status + Sold Carrier) – 100.000 vnđ
  • 010 # IMEI Check (Sold To + Initial Policy) via Serial [12 digits] – 100.000 vnđ
  • 007# Check Imei Full via GSX + FMI ## Server 3 FAST – 100.000 vnđ
  • 010# Check Full INFO iPhone/iPad Via GSX (By Serial No) – 150.000 vnđ
  • 013 #Check iCloud Clean/Lost/Stolen by imei – 100.000 vnđ
  • 135# Check Find My iPhone ON/OFF by (Seri Number) All iDevices – 100.000 vnđ
  • 012# Check Find My iPhone ON/OFF by imei – 100.000 vnđ
  • 002 #Check iCloud Clean/Lost/Stolen by serial number – 100.000 vnđ
  • 014# Check Lost/Stolen/Blacklisted AT&T USA /UK – 100.000 vnđ
  • 019# Check T-mobile USA Clean/Blocked/Unpaid bill | Fast – 100.000 vnđ
  • 017# Check Korea Clean/Stolen/Blacklisted | Fast -100.000 vnđ
  • 023# Check Sprint [ Clean/unpaid bill / Blocked ] – 100.000 vnđ
  • 024# Check iPhone Use Imei Get Serial number – 100.000 vnđ 018# Check ESN iPhone Verizon USA – 100.000 vnđ 015# Check Worldwide Clean / Blacklist – 100.000 vnđ
  • 016# Checkmend Full Report Lost/Stolen/Blacklisted (UK/USA) – 100.000 vnđ
  • 020# Check Samsung Carrier Country Info By Imei – 100.000 vnđ
  • 021# Check Nokia Carrier Country Info By Imei – 100.000 vnđ
  • 022 # Check REPLACEMENT info – 0.5 Credit – 100.000 vnđ

      3. Giá unlock điện thoại thuộc mạng AT-T Services

• 444# USA – AT&T iPhone 3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+/6s/6s+/SE/7/7+ (Clean IMEI ) 99% DONE – 250.000 vnđ
• 778# AT&T USA iPhone 4/4S/5/5C/5S/6/6+/6s/6s+ [ Premium 100% DONE ] – 2.500.000 vnđ
• 797# AT&T USA iPhone 7/7 PLUS PREMIUM 100% DONE – 2.700.000
Giá unlock điện thoại thuộc mạng T-Mobile Services
• 035# T-MOBILE USA CLEAN + FINANCE + INACTIVE 100% 7 & 7 PLUS – 3.500.000 vnđ
• 031# T-Mobile USA iPhone 4,4s,5,5s,5c,6,6+,6s,6s+/Se (Clean IMEI – Unpaid ) – 2.700.000 vnđ
• 600# T-Mobile USA Premium – Iphone 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6s/6s+SE 100% Done – 3.300.000 vnđ

      4. Giá unlock điện thoại thuộc mạng SPRINT Services

• 223# Sprint iPhone 7/7+ [Clean + Active IMEI ] [ ONLINE ] – 1.100.000 vnđ
• 224# Sprint iPhone 5S/5C/6/6+/6s/6s+ [Clean + Active IMEI ] [ ONLINE ] – 1.000.000 vnđ
• 580# Usa Sprint – iPhone 4s/5/5C/5S [ Premium – 100% Done ] SuperFast Express – 1.500.000 vnđ
• 581 # USA Sprint – iPhone 6/6+/6s/6s+/5SE [ Premium – 100% Done ] SuperFast Express – 1.800.000 vnđ
• 582 # USA Sprint iPhone 7/7+ Premium 100% FAST – 4.000.000 vnđ

      5. USA Networks

• 032# US Verizon – iPhone 4s5,5c,5s,6,6+ ( Clean,Bad ESN supported) – 800.000 vnđ

      6. Dịch vụ mở khoá Zipcode + SNN Services

• 029# USA AT&T IP (Zip+Social Security – bypass) – iPhone 6s/6s+ – 2.500.000 vnđ
• 2255# USA AT&T IP (Zipcode + SNN ) – iPhone 5/5c/5s/6/6+ – 2.500.000 vnđ
• 030# US Verizon 4, 4S, 5, 5S, 5C ( Auto Remover Billing Zip code ) – 2.700.0000 vnđ
• 226# US Verizon 6,6+ ( Auto Remover Billing Zip code ) – 3.000.000 vnđ
Giá unlock điện thoại thuộc mạng Canada Networks
• 068# Rogers,Fido Canada iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6+/6s/6s+ PREMIUM Fast – 2.000.000 vnđ
• 067# Rogers,Fido Canada iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6+/6s/6s+/SE Premium – 2.000.000 vnđ
• 070# Canada Telus – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+ {Premium Service} OFFLINE – 2.000.000 vnđ
• 073# Canada Bell – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+(Premium ) – 2.700.000 vnđ

       7. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Korea Network

• 099# KT & SK Korea All iPhone (Clean) – 250.000 vnđ
• 100# KT & SK Korea All iPhone (Unpaid bill) – 600.000 vnđ
• 101# KT & SK Korea iPhone 3GS,4,4S,5,5S,5C (Blacklist) – 800.000 vnđ

      8. Giá unlock điện thoại thuộc mạng JAPAN Network

• 573# JAPAN SOFTBANK IPHONE PREMIUM SERVICE ALL MODELS SUPPORTED 5s-6-6s – BETA OFF – 2.500.000 vnđ
• 574# JAPAN DOCOMO 5S-6-6S PREMIUM SERVICE – BETA OFF – 2.500.000 vnđ
• 570# JAPAN KDDI AU 4/4s/5/5c/5s PREMIUM – 100% DONE OFF – 2.000.000 vnđ
• 571# JAPAN KDDI AU 6/6+ – PREMIUM – 100% DONE OFF – 2.700.000 vnđ
• 572# JAPAN KDDI AU 6s/6s+ – PREMIUM – 100% DONE OFF – 2.700.000 vnđ
Giá unlock điện thoại thuộc mạng Vietnam Networks
• 048# Viettel Vietnam All iPhone 4,4s,5,5c,5s,6,6+ – 1.200.000 vnđ
Giá unlock điện thoại thuộc mạng SideKick T-Mobile USA
• 046# SideKick PV150 PV200 PV210 PV250 – 900.000 vnđ
• 047# SideKick PV300 (T-Mobile USA) – 900.000 vnđ

      9. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Australia Networks

• 052# Optus/ Virgin Australia – iPhone 2G,3G,3GS,4,4S,5,5c,5s – 300.000 vnđ
• 053# Optus/Virgin Australia – iPhone 3GS,4,4S,5,5c,5s/6/6+ (not found / Blacklisted ) – 800.000 vnđ
• 055# Telstra Australia -ALL iPhone instant 5-90 min (8G not support) – 400.000 vnđ
• 057# TELSTRA – ALL IPHONE SUPPORTED ( Barred ) – 800.000 vnđ
• 059# Australia & NZ Service iPhone – 4/4s/5/5S/5C ( Not Found ) – 500.000 vnđ
• 060# VODAFONE AUSTRALIA 2G/3G/3GS/4G/4S/5G/5C/5S – 400.000 vnđ
• 061# 3 Hutchison Australia – iPhone – 250.000 vnđ
• 062# VODA/THREE NOT FOUND SERVICE 3G/3GS/4G/4S/5/5C/5S – 400.000 vnđ
• 063# Australia Vodafone Stolen – iPhone – 300.000 vnđ
Giá unlock điện thoại thuộc mạng Czech Repuplic
• Czech Republic Vodafone, 3G/4/4S/5 – 2.000.000 vnđ

      10. Giá unlock điện thoại thuộc mạng EMEA – iPhone

• 075# EMEA Unlock all iPhone (Not found – Blocked) – 2.000.000 vnđ

      11. Giá unlock điện thoại thuộc mạng France Networks

• SFR France Unlock iPhone 4,4s,5,5s,5c Clean – 800.000 vnđ
• SFR France Unlock iPhone 6,6s Clean imei – 900.000 vnđ
• SFR France – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S/6/ 6+ (All Imei/Premium) – 1.200.000 vnđ
• 077# Orange France – iPhone – 3GS,4,4s,5,5c,5s,6,6+ Clean only – 400.000 vnđ
• 078# Orange France iPhone 4, 4S, 5 ,5c ,5s ( Barred ) – 2.500.000 vnđ
• 079# Orange France iPhone 6,6+ ( Barred ) – 2.500.000 vnđ
• 080# Bouygues France Generic unlock code – 900.000 vnđ
• 081# Bouygues France Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (100% Done) – 800.000 vnđ
• Bouygues France Unlock code Nokia Lumia – 800.000 vnđ
• 082# France Bouygues- iPhone 3/3s/4/4s/5/5c/5s Fast server – 200.000 vnđ
• SFR France Generic Unlock code – 400.000 vnđ
• SFR France Generic Unlock code (Not found) – 1.000.000 vnđ
• 086# Virgin France Unlock iPhone 4, 4S, 5 (Clean IMEI) – 2.600.000 vnđ

      12. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Germany Networks

• 088# O2 Germany Unlock iPhone 4, 4S – (Clean IMEI) – 1.600.000 vnđ
• 090# T-Mobile Germany Unlock iPhone 3GS, 4, 4S (Not found – Out contract) – 1.600.000 vnđ
• 091# T-Mobile Germany Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (Clean IMEI 100% OK) – 400.000 vnđ
• 092# T-Mobile | Telekom Germany Unlock code generic (Clean IMEI) – 800,000 vnđ
• 093# Vodafone Germany Unlock iPhone 4, 4S – (Clean IMEI 100% OK) – 800.000 vnđ

      13. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Ireland

• 094# O2 Ireland Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (Clean IMEI) – 800.000 vnđ
• 095# O2 Ireland Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (Not found) – 1.200.000 vnđ
• 096# O2 Ireland Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (Semi Barred) – 1.500.000 vnđ
• 098# Ireland Vodafone – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+ – 1.400.000 vnđ

      14. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Norway

• 102# Netcom Norway Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 – (Clean IMEI) – 300.000 vnđ
• 103# Tele2 Norway Unlock iPhone 4, 4S, 5 (All imei) – 2.500.000 vnđ
• 104# Telenor Norway Unlock all iPhone (Clean IMEI) – 300.000 vnđ
• 105# Telenor Norway Unlock all iPhone (Not found) – 2.000.000 vnđ

      15. Giá unlock điện thoại thuộc mạng United Kingdom

• 252# U.K. EE/ORANGE/T-MOBILE 6s/6s+ Clean – 2.000.000 vnđ
• 253# U.K. O2 TESCO IPHONE – 6s/6s+ CLEAN – 3.000.000 vnđ
• 254# U.K. VODAFONE IPHONE – 6s/6s+ Clean – 2.500.000 vnđ
• 106# UK O2 Tesco – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S (Clean IMEI All Plans Supported) Express – 1.200.000 vnđ
• 107# UK O2 Tesco – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S/6/6+ (Premium Service) – 3.000.000 vnđ
• 222# UK O2 Tesco – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C (Premium Express) – 3.200.000 vnđ
• 116# UK VODAFONE Iphone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ ( Clean Imei) NEW SOURCE – 1.600.000 vnđ
• 108# UK VODAFONE PREMIUM IPHONE 4/4s/5/5c/5s – 55 Tín dụng
• 109# UK VODAFONE IPHONE 6/6+ PREMIUM SERVICE – 2.800.000 vnđ
• 114# O2 UK Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (Clean IMEI all plan) – 1.500.000 vnđ
• 111# 3 Hutchison United Kingdom Unlock iPhone 4, 4S, 5 (All IMEI) – 2.300.000 vnđ
• 115# 3 Hutchison UK Generic | Lumia unlock code – 800.000 vnđ
• 250 # UK Orange/T-Mobile/EE – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C (Premium) – 3.000.000 vnđ
• 251 # UK Orange/T-Mobile/EE – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/6/6+ (Clean) Fast – 2.000.000 vnđ

      16. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Spain

• 117# Movistar Spain Unlock iPhone 4, 4S, 5 (Blacklist – Barred) – 1.200.000 vnđ
• 118# Spain Vodafone – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+ (Premium) – 900.000 vnđ
• 120# Movistar Spain – Unlock iPhone 3GS, 4, 4S, 5 – 400.000 vnđ

      17. Giá unlock điện thoại thuộc mạng Sweden Networks

• 121# Sweden 3 Hutchison – iPhone 4/4s/5/5S/5C/6/6+ – 47 Tín dụng
• 122# Sweden Tele2 – iPhone 3G/3GS/4/4S/5 (Clean) Express – 81 Tín dụng
• 123# Sweden Telenor – iPhone 3G/3GS/4/4S/5 (Clean IMEI) Express – 75 Tín dụng
• 124# Sweden Telia – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5s/6/6+ (Express) – 40 Tín dụng
• 299# Switzerland Sunrise – iPhone 3G/3GS/4/4S/5 (Premium Service) – 25 Tín dụng

      Bảng giá unlock/ mở khoá theo hãng điện thoại di động
      1) Giá unlock điện thoại NOKIA LUMIA

• 036# Nokia Lumia _ US AT&T – All Model ( Clean Imei ) – 300.000 vnđ
• 301# AT&T USA – Generic “Premium” (Nokia, Amazon Fire, Kyocera, etc..) Slow – 700.000 vnđ
• 037# AT&T USA – Generic “Premium” (Nokia, Amazon Fire, Kyocera, etc..) Express – 800.000 vnđ
• 054# Nokia Lumia – Optus Australia – NCK Premium Service (All Model- 20nck) – 800.000 vnđ
• 066# Nokia Lumia Rogers/Fido Generic – All Model – 500.000 vnđ
• 300# Nokia Lumia Telenor Norway – All Model – 1.200.000 vnđ
• 033# Cricket USA – Nokia Lumia – 500.000 vnđ
• 100# Nokia Lumia Telus & Koodo Canada – All Model – 600.000 vnđ
• 039# Nokia Lumia Telstra Australia – All Model – 800.000 vnđ
• 599# Vodafone & 3 Hutchison Australia – All Brand Including Nokia – 850.000 vnđ
• 076# Nokia Lumia Orange France – All Model – 900.000 vnđ

      2) Giá unlock điện thoại thuộc mạng APAC Service

• 049# APAC – iPhone 3G/3GS/4/4S/5 Clean Imei – 400.000 vnđ
• 050# APAC – iPhone 3G/3GS/4/4S/5 (Normal- Not Found) – 800.000 vnđ
• 051# APAC – iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5c/5s (Lost & Stolen) – 1.500.000 vnđ

      3) Giá unlock điện thoại Dell IMEI

• 125# Dell by IMEI Unlock code – 700.000 vnđ

      4) Giá unlock điện thoại BlackBerry

• 126# Blackberry Q5 | Q10 | Z10 WorldWide – 1.000.000 vnđ
• 127# BlackBerry Unlock code (IMEI + MEP) – 200.000 vnđ
• 128# BlackBerry Unlock code (IMEI +PRD) – 200.000 vnđ
• 172# Blackberry MEP-04104-009 – 500.000 vnđ
• 173# BlackBerry MEP-04598-007 – 500.000 vnđ
• 174# BlackBerry MEP-14896-008 – 500.000 vnđ
• 175# BlackBerry MEP-14896-007 – 500.000 vnđ

      5) Giá unlock điện thoại Alcatel

• 129# Alcatel 5020,7024,768T,4037,7040, [T-mobile, MetroPCS , BrightSpot ] – 300.000 vnđ
• 130# Alcatel Unlock code (Need Model + Provider ID) – 200.000 vnđ
• ZTE Services
• 1300# ZTE Factory Code (Not Found Service) – 500.000 vnđ
• 131# ZTE Factory Code ( All Networks) – 150.000 vnđ

      6) Giá unlock điện thoại Sharp

• 132# Sharp SH-12C, SH-13C, SH-02D, SH-04D, SH-07D, SH-09D, SH-10D, SH-01E, SH-01D, SH-06D, SH-02E, SH-04E – 400.000 vnđ
• 222# Sharp SH-01F/SH-05E/SH-06E/SH-07E – 800.000 vnđ

      7) Giá unlock điện thoại SAMSUNG

• 133# Samsung USA All Models All level locks – 800.000 vnđ
• 134# Samsung USA [ All Model – All Level ] FAST 1-24h – 900.000 vnđ
• 140# Samsung Canada – Only NCK – 800.000 vnđ
• 142# Samsung Europe – All Model – Price Cheap – 900.000 vnđ
• 136# Samsung WorldWide ( All Model – All Country ) – 1.200.000 vnđ
• 139# Samsung South America – 900.000 vnđ
• 141# Samsung CANADA (Not Found) – 1.200.000 vnđ
• 143# Samsung worldwide – Made In China ) – 450.000 vnđ
• 144# Samsung Mexico – 1.000.000 vnđ

      8) Giá unlock điện thoại LG

• 146# LG Worldwide (NCK Only) G5 Supported – 300.000 vnđ
• 147# LG Factory Service ( All Levels) – 250.000 vnđ
• Giá unlock điện thoại MOTOROLA
• 149# Motorola (7/7 – 21/24 Hours) – 150.000 vnđ
• 150# ALL MOTOROLA NEW MODEL AND NOT FOUND DB3 – 250.000 vnđ

      9) Giá unlock điện thoại Sony

• 555# Sony WorldWide – All Model- All Level Codes ( 4 batch/week ) – 800.000 vnđ
• 556# SONY UK – ALL MODEL & NETWORK – 800.000 vnđ
• 151# Sony WorldWide – All Model – All Level Codes { 2 batch/week } – 800.000 vnđ
• 791# Sony Ericsson S312, W100i, W100a, W150, W150i, W150a – 400.000 vnđ

      10) Giá unlock điện thoại HP

• 152# Cingular / AT&T HP Veer – 900.000 vnđ
• Giá unlock điện thoại HUAWEI
• 153# Huawei (All Levels + Reset Key) Factory Code (New Database) – 400.000 vnđ
• 154# Huawei (All Levels + Reset Key) Factory Code Premium (Full Database) – 400.000 vnđ

      11) Giá unlock điện thoại HTC

• HTC 2009-2012 (Old Records) – 150.000 vnđ
• HTC – new database 2013 – 2016 – 200.000 vnđ
• HTC 2009 <>2015 – 150.000 vnđ
• HTC Premium Database – 800.000 vnđ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here